diaspora çerkeslerinin mikro ekosistemi

1 diğer bir deyişle diaspora çerkeslerinin kendileri için oluşturdukları içe dönük bir yaşam şeklinden bahsediyoruz.

bu ekosistem, adeta bir teraryum gibi kapalı bir fanusun içinde oluşturulmuş dış dünyadan bağlarını asgari düzeyde tutan ve kendi içinde dengeler oluşturmuş bir mini dünya.

Çerkeslerin bu mikro dünyasında da amerika, rusya gibi büyük federatif yapılar olduğu gibi, daha ufak devletler ve hiçbir devlete bağlı olmayan kabileler de mevcuttur. *


(#16931) shumaf|30/1/2019 09:58 ~ |
2 bu mini ekosistemin de dış dünyada olduğu gibi dengeleri, siyaseti, savaşları, rant kavgaları hainleri, kahramanları vardır.
Bu küçük dünya da soğuk savaşlar, ittifaklar, adına diplomasi denilen ve kendi devletine çıkar sağlamak için yapılan, yalandan dost görünmeler, ortaklaşmalar, görüşmeler görülebilir.

(#16933) shumaf|31/1/2019 00:09 ~ |
3 Zaman zaman bir derebeyliği, yakınında zayıf gördüğü bir devletçiğin yönetimini meşru yollarla ele geçirmek için o devlete vatandaş kaydettirip çoğunluğu elde etmeye çalışabilir. Yada daha büyük federatif bir devlet, küçük bir devleti kendisine bağlamak için o devletin yönetimini ele geçirmek isteyebilir. Böyle durumlarda bu saldırılara direnemeyeceğini hisseden devletçiklerde müttefik oldukları büyük devleti hemen yardıma çağırabilir. Müttefik değilse o büyük devlete bağlılık yemini edip vergi ödemeyi kabul ederekte kendini korumaya alabilir.
Eğer bir devletçiği ele geçirme operasyonları başarılı olamazsa, o zaman o devletçiğin hemen yakınına bir başka devletçik kurmakta çerkes mikro ekosisteminin emperyal güçleri için bir çözümdür.

(#16934) shumaf|31/1/2019 00:09 ~ |
4 Çerkes mikro ekosisteminde alan dardır ve bu ekosistemin hayatta kalabilmesi için besin zincirinin oluşturulması, yeni gelenlere sürekli yer açılması gerekir. Bunun için büyüdükçe üste çıkan ve fanusun dışındaki dünyayı görmeye başlayan ve sistem tarafından artık çürük görülen yaprakların bir şekilde yaftalanarak, dışlanması, küstürülmesi, yıldırılması, deli veya aykırı kabul edilmesi şart olur. Bu yapraklar sonunda da dökülerek arkadan gelenlere yer açmış olurlar ki eko sistem içindeki kısır döngü devam edebilsin.

(#16935) shumaf|31/1/2019 00:09 ~ |
5 Diaspora çerkesleri küçük bir fanusun içinde birbirleri ile uğraşıp durmalarından, tek meseleleri o küçük dünyalarının dengeleri olduğundan, dış dünyadaki fırsatları da tehlikeleri de fark edemezler. Her zaman hazırlıksızlardır.

(#16936) shumaf|31/1/2019 00:10 ~ |
6 Son zamanlarda genç nüfusun, bu dar ve vizyonsuz kalıba sığmamalarından kaynaklı olarak dış dünyaya büyük oranda göç olmuştur. Bu sebeple mikro ekosistemin bütün devletçiklerinde ayak işlerini yapacak bir ara eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. :)

Mikro ekosistem içinde değişik federatif yapılarla müttefik devletçikler, dış dünyada ki gençleri fanusun içine sokabilmek için yoğun çabalar harcamaktadırlar. Onlara her ulaşabildikleri ortamda gençlerin devletleri için ne kadar önemli olduklarını, onların ekosistemin geleceği olduklarını vurgulamaktadırlar..

Dışarıdaki genç insan gücünün kazanılması konusunda devletçikler arasında yoğun bir rekbette söz konusudur.

(#16937) shumaf|31/1/2019 00:23 ~ |
online yazarlarsayfa üretim süresi:0.00031