kemal karpat

1 aslen kırım tatarı olup yaşayan en büyük tarihçilerden kabul edilir. çerkeslerin sürgünü ve iskanı üzerine çok değerli çalışmaları olup bu konuda konferanslar, seminerler vermişlerdir. en son olarak çerkeslerle alakalı iki cilt belgeler ve yorumlardan oluşan çalışma üzerinde uğraştığını dile getiren demografya uzmanı ilim adamı.

(#2955) melgosh|20/9/2007 13:33 ~ |
2 abdde wisconsin Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesidir. geçtiğimiz 21 mayısta jamestown vakfının düzenlediği çerkesler: geçmiş, bugün ve gelecek adlı konferansada katılmış tarihçi. ankarada katıldığı bir konferansta -çerkesler rusların önünden kaçmış halklar değildir. tarihte örneği olmayan bir vatan savaşı vermiş ve kaybettiği için de ülkelerinden zorla çıkartılmış bir halktır. bu olaya göç dediğime bakmayın aslında sürgün kavramı da zayıf kalır ancak soykırım, katliam bu olayların karşılığı olabilir. demiş ve şu önemli mesajı vermiştir. tarihi gerçekleri dünyayı anlatın ki, karşılığını da alabilesiniz.

(#2960) janperit|20/9/2007 13:42 ~ |
3 büyük çerkes sürgünü üzerine çok değerli çalışmaları olmasına rağmen osmanlı-çerkes ilişkilerini fazla samimi ve gerçeklikten uzak bir şekilde bizlere yansıttığı düşüncesini taşımama neden olan zat-ı muhteremdir.

(#9519) lampej|26/10/2007 09:39 ~ |
online yazarlarsayfa üretim süresi:0.00066