sexex

1 şexex günümüzün cerrahlarının geçmiş zamanda adigelerde tanımlanma şekli. kısaca kurşun, ok yada kılıçla alınan yaraları dönenim imkanları içerisinde tedavi edebilen kimseler.

(#14770) lampej|6/3/2008 01:01 |
online yazarlarsayfa üretim süresi:0.0003