Nart Sözlük Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

BAŞLANGIÇ
Aşağıdaki kuralar, açıklamalar ve örnekler bütünü, Nart Sözlük genel işleyişinde dikkate alınacak en temel yazılı kaynak olup sözlük moderasyonu bu kaynağa göre yürütülecektir.
GİRİŞ
Nart Sözlük interaktif bir sözlük uygulamasıdır.

NART SÖZLÜK TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ
Nart Sözlük, herhangi bir ticari özelliği olmayan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Nart Sözlük'ün temel amacı Çerkesler ve Tüm Kafkasyalılar için bir bilgi kaynağı olmaktır. Yazarları, Çerkes kültürüne ve xabzesine yakışır bir biçimde tamamen kendi hür iradeleriyle bu bilgi kaynağına katkıda bulunurlar. Nart Sözlük, yazarları paylaştıkları konularla Çerkeslere artı değer katmayı hedefler.

KONU VE İÇERİK KISITLAMASI
Nart Sözlük, yazarları vasıtasıyla Çerkesler ve Kafkasya’lılar hakkında önemli bilgi kaynağı olmayı amaçladığından sözlük içinde konu ve içerik kısıtlaması vardır. Nart Sözlük tematik bir sözlük olup, içerik olarak sadece Kafkasya ve Kafkasyalar ile alakalı yazılar yazılabilir. Nart Sözlük ilgi alanı aşağıda ayrıntılı bir şekilde kuralarıyla beraber belirlenmiş olup, bu kuralar dışında yazılan tüm yazılar “ilgi alanımız dışında” sebebiyle silinir. Hem konu bütünlüğü hem de konu dışı tartışmaya açık (siyaset, din, sanat vb.) konular sonucu oluşacak kutuplaşmanın önüne geçmek ve tüm yazarları Kafkasya’lılık bütünleyiciliği altına bir araya toplamak için Nart Sözlük’te böyle bir kural vardır ve bu tematik nitelik Nart Sözlük’ün en önemli özelliğidir. Bunun dışında “ilgi alanımız dışında”ki konularda hizmet veren birçok alternatif platform bulunduğundan, Nart Sözlük “ilgi alanımız dışında” ki konularda hizmet vermeyi taahhüt etmemektedir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
TANIMLAR
a) Site deyiminden; www.nartsozluk.com adresinde hizmet vermekte olan Nart Sözlük,
b) Nart Sözlük ve sözlük deyiminden; www.nartsozluk.com adresinde yer sağlayıcı sıfatıyla hizmet veren internet sitesi,
c) Kullanıcı deyiminden; siteye giriş yapmış, üye olsun ya da olmasın siteyi kullanan bütün özel kişiler,
ç) Üye deyiminden; üyelik formunu doldurup siteye üye olan özel kişiler,
d) Yazar deyiminden; siteye üye olup Nart Sözlük aracılığı ile internet ortamında yayın yapan özel kişiler, anlaşılır.
ANA KURALLAR
Hukukî ve Cezaî sorumluluk ve Yükümlülükler
a) Nart Sözlük'ü kullanıcı, üye veya yazar olarak kullanan kimseler Sözlük Kuralları'na uymakla yükümlüdür. Kurallardan haberdar olmamak kuralların bağlayıcılığına engel teşkil etmez. Herhangi bir hukukî uyuşmazlıkta söz konusu kurallar esas alınır.
b) Siteyi kullanan hangi sıfata sahip olursa olsun Sözlük kurallarını kabul etmiş sayılır.
c) Nart Sözlük sitede yer alan yazıların yayınlanması için yer sağlayıcılık faaliyeti yürütmektedir.
ç) Nart Sözlük’te yazılan yazılar hiçbir denetime tabi olmadan yayınlandığı için yazılan yazıların hukukî ve cezaî sorumluluğu tamamıyla yazarına aittir.

Denetim Esası
d) Nart Sözlük, sitede yer alan hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, T.C. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”unun 8’inci ve 9’uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
e) Nart Sözlük'te yer alan yazıların hukukî ve cezaî denetimi gönüllü kimselerce gönüllülük esasına göre yürütülür.

Trafik Bilgilerini Paylaşma Yükümlülüğü
f) Nart Sözlük, herhangi bir hukukî ve yasal bir zorunluluğun söz konusu olması durumunda kullanıcıların IP adresi, işlem zamanı ve sair suretteki trafik bilgilerini, kanun tarafından belirtilen yetkili makamlarla -usûlüne uygun şekilde talep edilmesi halinde- paylaşmakla yükümlüdür.
g) Nart Sözlük, kullanıcılarının trafik bilgilerini ilgili kanunda açıkça belirtildiği üzere belirtilen süre zarfında saklamakla yükümlüdür.

Telif Hakları ve Alıntılar
ğ) Nart Sözlük'te yayımlanmak üzere sunulan içerik "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" çerçevesinde yazarına aittir ve kullanma ile telif hakkı da yazarındır.
h) Nart Sözlük'te yer alan herhangi bir içerik kaynak gösterilmeden alıntılanamaz ve/veya yayınlanamaz.
ı) Nart Sözlük’te yer alan bir içerik, ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak atıfta bulunulması şartıyla yayınlanabilir.
i) Nart Sözlük'te yazısını yayımlayan yazar Sözlük'e yazısını herhangi bir ortamda çoğaltma, kopyalama, paylaşma hakkını süresiz ve bedelsiz olarak verir.
j) İçeriğin silinmesi saklı kalmak kaydıyla, Nart Sözlük yazılan tüm yazıların kullanım hakkına sahiptir.

Kişisel Bilgileri Paylaşmama Yükümlülüğü ve Sorumsuzluk Alanı
k) Nart Sözlük'e üye olurken paylaşılan yaş, cinsiyet, konum ve sair kişisel bilgiler istatistik amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgiler başka kişiler, kurumlar ve/veya kuruluşlarla paylaşılamaz. Nart Sözlük, mezkur bilgilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamakla ilgili teknik ve koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak herhangi bir siber saldırı, hack ve sair durumlarda kullanıcıların kişisel bilgilerinin yasa dışı yollarla çalınmasından doğacak zararlardan Nart Sözlük sorumlu tutulamaz.
l) Nart Sözlük içerisinde bulunan mesajlaşma arabirimi sözlük içerisinde basit şekilde haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu mesajlar veritabanında şifrelenerek tutulmazlar. Herhangi bir saldırı sonucu bu mesajların yasa dışı yollarla çalınması halinde doğacak zararlardan Nart Sözlük sorumlu tutulamaz. Nart Sözlük moderatörleri özel mesajları göremez ve bunların hukuksal denetimini yapamaz. Ancak şikayet üzerine adminlerin özel mesajları inceleme yetkisi vardır. Özel mesajların ilgili kanunda belirtilen makamlarca usûlüne uygun talep edilmesi halinde mesajlar ilgili makamla paylaşılır.
m) Nart Sözlük; veritabanında yer alan herhangi bir verinin kaybolmasından doğan zararlardan, bağlantı ve yönlendirmelerden kaynaklı sorunlardan sorumlu tutulamaz.

ÜYELİK VE YAZAR OLMA KOŞULLARI
Üyeliğin Niteliği ve Şartları
a) Nart Sözlük'e üye olmak için Kafkasyalı olmak gereklidir. Üyeler, Kafkasyalı olduklarını ikrar etmiş olurlar.
b) Nart Sözlük'e yazar olmak için gerçek kişi olmak gereklidir.

Kullanıcı Adının Şahsîliği ve Genel Kurallara Uygunluğu
c) Kullanıcılar; kullanıcı adı olarak kendilerinden başka bir üçüncü kişinin isim ve soyismini seçemezler. Topluma mal olmuş ünlü şahsiyetlerin tam isimleri de üçüncü kişi kapsamında değerlendirilir.
d) Kullanıcı adı hukuka, genel ahlâk ve adaba ve kişilik haklarına aykırı olamaz.
e) Yazarların kullanıcı adı değiştirmeleri mümkün değildir. Ancak "Çaylak" statüsündekiler mecburi hallerde kullanıcı adlarını değiştirebilirler.

Çoklu Hesap
f) Birden fazla hesap açtığı tespit edilen kişinin tüm hesapları silinir.

Nart Sözlük'ün Yazar, Üye ve Kullanıcı Üzerindeki Hakları
g) Nart Sözlük, yazar alım kriterleriyle ilgili seçim ve bu haklar üzerine değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
ğ) Nart Sözlük üyeliği, kurallara uyulmaması nedeniyle kapatılabilir.

ÇAYLAKLIK VE ÇAYLAKLIK DÖNEMİ
Çaylaklık Dönemi, Girilecek Entry Sayısı ve Entry'lerin İçeriği
a) Nart Sözlük'te yazar olabilmek için öncelikle çaylaklık dönemi geçirilmesi zorunludur.
b) Bir çaylağın incelenmek üzere on entry girmesi gerekmektedir. Girilen entryler istisnasız biçimde sözlük konusu ile ilgili olmalıdır.
c) Sadece bkz.'lardan, resimlerden, video ve sair materyallerden oluşan entry'ler veya haberlere verilen linkler, sadece alıntılar geçerli çaylak entry'si olarak değerlendirilmez.

Çaylakların Yazarlığa Kabulü
ç) Seçim hakları saklı kalmak üzere, yazar onayları sözlük içerisinden kurulan bir kurul tarafından yapılacaktır.

Çaylak Hakları ve Denetim
d) Çaylaklar entry'lerini istedikleri gibi düzenleyip silebilirler.
e) Çaylak entry’leri Nart Sözlük kurallarına ve belirlenen bazı kriterlere uymayan çaylakların hesapları kullanıcıya açıklama yapılmaksızın kapatılabilir.

KULLANICI GRUPLARI
Admin (Kurucu)
a) Nart Sözlük üzerindeki tüm isim haklarına sahip kurucu kişilerdir.
b) Nart Sözlük admini shumaf’dır.
c) Adminlerin, Nart Sözlük’ün geleceği ile ilgili kararlı almak hakları kendilerinde saklıdır ve bu yönde karar alabilirler.
ç) Sözlük adminleri aynı zamanda sözlük moderatörüdür.

Moderatör
a) Sözlük işleyişini ve kurallarının uygulanmasını sağlayan, kurallara aykırı entry'leri silme ve başlık düzenleme/taşıma yetkisine sahip, sözlük formatı dahilinde sözlükle ilgili tüm standartları sağlamakla yükümlü, takdir yetkisini yazılı sözlük kurallarına göre kullanan kişilerdir.

Editör
a) Sözlük işleyişini ve kurallarının uygulanmasını sağlayan, kurallara aykırı entry'leri silme ve başlık düzenleme/taşıma yetkisine sahip, takdir yetkisini yazılı sözlük kurallarına göre kullanan kişilerdir.
b) Editör işlemleri sözlük moderatörlerinin denetimine tabidir.

Yazar
a) Sözlük bilgi hazinesini genişletmek için sözlükte yazılarını yayımlayan kimselerdir.
b) Bir kullanıcının yazar olabilmesi için sözlüğe üye olduktan sonra okur ve çaylak aşamasını geçmesi gerekmektedir.
c) Yazarlar kendi entry’lerini silme ve düzenleme haklarına sahiptirler. Bir yazarın entry’si sadece sözlük kuralarına uygun olmadığı gerekçesiyle moderatörler tarafından silinebilir. Bunun dışında bir entry yazarı dışında hiç kimse tarafından düzenlenemez yahut silinemez.
ç) Yazarlık kazanıldığı gibi kaybedilebilirliği (pilot olma) ya da askıya alınabilirliği (ceza alma) olan bir haktır.

Muhbir
a) Sözlük kurallarına aykırı olarak gördükleri entry’leri ihbar etme ve durumu moderatörlere iletmeye yetkileri olan kimselerdir.
b) İhbarlar sözlük moderasyonunun onayına sunulur. İhbarlar ya doğru bulunup kabul edilir ve ilgili entry silinir, ya yanlış bulunur ve ilgili entry’e dokunulmaz, ya da ilgili entry yazarı tarafından düzenlenmiş ya da moderasyon tarafından o entry ile ilgili bir işlem yapılmışsa hükümsüz ihbar olarak işlenir. Tüm bu durumlarda entry’i ihbar eden yazara ihbarla ilgili otomatik bilgi mesajı gönderilir.
c) İhbar yetkisinin kötüye kullanılması durumunda bu yetkinin geri alınması hakkı saklıdır.

Moderasyon
a) Direkt olarak bir yetki ya da kullanıcı grubu olmayıp, yönetici ve yetkili sıfatıyla sözlük standart ve kurallarının uygulanmasını sağlayan topluluğa verilen genel isimdir.
b) Moderasyon ekibinde yer alacak kişilerin seçimi sözlük moderatörleri tarafından yapılır.
c) Moderasyon ekibinde yer alan kişiler nartsozluk.com/hakkinda adresinde listelenir.

ENTRY’LERİN SİLİNME SEBEPLERİ
Sözlükle yer alan içerikler belirli sebeplerin oluşması durumda, sözlük moderasyonu tarafından, silinme sebebinden bertaraf edilmeleri ve tekrardan düzenlenmeleri için yazarının çöp kutusuna gönderilir. Bir entry’nin silinmesi o entry’nin tamamen yok olması anlamına gelmemektedir. Entry’ler silinme sebebinden arındırılmaları için yazarların çöp kutularına gönderilir. Bir entry’nin yazarın çöp kutusuna göndermeden direkt olarak silinmesi mümkün değildir. Entry’lerin hangi durumlarda silineceği aşağıda ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Aksi belirtilmediği takdirde herhangi bir silinme gerekçesi başlığı altında bulunan tüm bentlerdeki kurallar geriye yürür.
1. Tanım, Örnek, Alıntı ya da Bkz Değil
a) Başlıkla alakalı herhangi bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz içermeyen entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: nalmesin muhteşem gösterisi
entry: helal olsun nalmese! (illegal)
entry: 3 mayıs 2001 tarihinde gerçekleşmiştir. (legal)

b) Alıntılarda mutlaka alıntı olduğu belirtilmelidir.
c) Alıntılar türkçe olmak zorunda değildir.
ç) Alıntılar birebir olduğu için yazım ve imla kontrolüne tabi değildir.
d) Soru başlıklarındaki entry’ler soruyu tanımlar nitelikte olmalıdır. Soru tarzı başlıklara girilen cevap tarzı entry’ler bu sebeple silinir.

- örnek -
başlık: Kafkasya neresidir?
entry: hazar denizi ile karadeniz arasında kalan bölgedir. (legal)
entry: geçen sene gittiğimiz muhteşem bölge (illegal)
e) Doğum günü, bayram, düğün, hastalık, ölüm ve sair özel niteliği bulunan günlerde başlıklara girilen, herhangi bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz. a bağlı olmaksızın sadece kutlama, temenni başsağlığı ve sair ifadeler içeren entry'ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: cahar dudayev
entry: doğum günü kutlu olsun. (illegal)
entry: bugün doğum günü. doğum günü kutlu olsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)
başlık: herhangi bir x özel kişisi
entry: vefat etmiş. mekanı cennet olsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)
entry: allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. (illegal)
entry: sevenlerinin başı sağolsun. (illegal)
entry: 67 yaşında aramızdan ayrılmıştır. mekanı cennet olsun. sevenlerinin başı sağolsun. (legal: ilk cümle tanım içerdiği için legal)
f) Özünde soru cümlesi olan ve bu şekilde tanımlaştırılan entry’ler bu sebeple silinir. Aynı şekilde herhangi bir karşılaşmayla ilgili dolaylı ya da açık bir şekilde link aradığını belirten ve bu şekilde tanımlaştırılan entry’ler de bu kurala dahildir.
- örnek -
başlık: ğuaze dergisi
entry: yeni sayısının ne zaman çıkacağını merak ettiğim dergi. (illegal)
entry: nasıl hazırandığını merak ettiğim dergi. (illegal)
entry: okumak için can attığım dergi. (illegal)
2 - Kendisinden Önce Bir Tanım Mevcut Değil
a) Herhangi bir başlığa girilen ilk entry mutlaka tanım veya başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. olmak zorundadır. Herhangi bir başlığa girilen ilk entry eğer tanım ya da başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. içermiyorsa ilgili entry bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen ve tanım veya bkz. içeren legal entry yazarı tarafından silinirse, kendisinden sonra girilen entry’ler bu sıfatla silinemez. Moderatörler silinen entry’leri başlıklarda görebildikleri için bu hususu göz önüne alırlar.
c) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’nin bu sebeple silinmemesi için en az bir tanım veya başlıkla dolaysız olarak alakalı bkz. içermesi gerekir.
ç) Bu başlık altındaki bentlerde sayılı kurallar geriye yürümez.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2014 kabardinka gösterisi
başlıktaki ilk entry: 2 biletimin olduğu gösteri. (illegal)
başlıktaki ilk entry: cemal reşit rey konser salonunda gerçekleşecek gösteridir. (legal)
ilk entry’den sonraki herhangi bir entry: gösteri biletleri tüm Kafkas derneklerinden temin edilir. (legal)

3 - Dediğim, Dedirten, Düşündüren vb.
a) Herhangi bir başlığa girilen ve tanım olmadığı halde dediğim, dedirten, düşündüren, demek istediğim gibi vb. kalıplarla tanım formatına sokulmaya çalışılan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Yukarıda sayılan kalıp ve benzerlerinin bir entry’de bulunması o entry’nin mutlaka silineceği anlamına gelmez. İlgili entry bu şekilde kalıplarla kurulan tanım dışında uygun tanım içeriyorsa bu sebeple silinmez. Yani herhangi bir entry’nin bu sebeple silinmesi için sadece yukarıda sayılan kalıplar kurulmuş tanım içermesi gerekir.
- örnek -
başlık: anzeriko çeslav
entry: adam gibi adam dedirten şarkıcı. (illegal)
entry: muhteşem sesiyle söylediği şarkılar ve çerkes kültürüne yaptığı hizmetler bize onun için adam gibi adam dedirtiyor. (legal: dedirtiyor kalıbı dışında tanım içerdiği için legal)

4 - Forum Tarzı Entry
a) Herhangi bir başlığa girilen ve bir tanım içermesine rağmen bu tanım sözlük formatı dışında forum üslubu ile girilirse, ilgili entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: 6 nisan x derneği gecesi
entry: şuan katıldık, henüz bir şey yok ama ilerleyen saatlerde mekan canlanacak gibi görünüyor. (illegal)
entry: an itibarıyla yemekler yeniyor. Saat:20:00 de dernek ekibinin programı başlayacak. (legal)

5 - İçerik Başlıkla Uyumlu Değil
a) Herhangi bir başlığa girilen entry’de yer alan tanım, örnek, alıntı veya bkz’ın ilgili başlıkla, başlıktaki durumla alakalı olmadığı durumlarda entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: x kişisinin y derneği başkanı olması
entry: y derneğine başkan olamayacak insan. (illegal: tanımlanan başlıktaki durum değil başlıktaki kişi)
b) Herhangi bir başlığa girilen ve başlığı değil kendisinden önceki entry’leri tanımlayan ya da nitelendiren yazı, görsel ve sair materyalleri içeren entry'ler bu sebeple silinir.
6 - Entry Başlığın Sözlükteki Haliyle ilgili
a) Herhangi bir başlığa girilen entry, başlığın içeriğine ya da anlamına yönelik olmayıp başlığın kendisini tanımlayan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Başlığı tanımlayan cümlenin yükleminin "başlık", "başlıktır" ve sair ifadeler olan entryler de bu kapsamda değerlendirir.
- örnek -
başlık: mamırsa
entry: bugün hakkında çok fazla entry girilmiş başlık. (illegal)
başlık: kişinin sıfatından sülalesini anlamak
entry: Nart Sözlük’te olmaması gereken başlıktır. (illegal)
başlık: kabardey fıkraları candır
entry: akşam akşam gülmeme neden olan başlık. (illegal)
entry: sözlüğün en güzel başlığıdır. (illegal)
entry: şu şekilde olması gereken başlıktır. (illegal)
entry: bu başlık harikadır. (illegal)
7 - Önceki Entry’lere Cevap Niteliğinde
a) Herhangi bir başlığa girilen ve bir tanım, örnek, alıntı ya da bkz. içermekten ziyade kendisinden önceki entry ya da entry’lere cevap niteliğinde olan entry’ler bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir entry'nin bu sebeple silinebilmesi için önceki entry'ye ya da entrylere doğrudan cevap niteliğinde olması gerekir.
c) Tek başına okunduğunda kendi içinde bir anlam ifade eden entry’ler dolaylı olarak kendisinden önceki entry’i ya da entry’lere cevap niteliğinde olsa da bu sebeple silinmezler.
ç) Bu başlıkta bulunan bentlerde zikredilen kurallar geriye yürür.

8 - Başlıktaki Entry’lere Fiziksel Referans İçeriyor
a) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’de, aynı başlıkta yer alan entry’ler "bir üsteki entry'de de ifade edildiği gibi", "yukarıdaki entry'lerde söylendiği gibi", "iki üste bir yazarın da belirttiği gibi" ve benzer sair ifadeler fiziksel olarak refere edildiğinde ilgili entry bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen ve aynı başlıkta kendisinden önceki entry'leri entry numarasıyla (#xxxx) refere eden entry'lerde sözkonusu referans entry metinden çıkarıldığı vakit entry bir anlam ifade etmiyor yahut entry'de bir anlam değişikliği ya da anlatım bozukluğu meydana geliyorsa ilgili entry bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: şeyh şamil kimdir?
entry: kendisiyle ilgli düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim. (bkz: şeyh şamil/#123) (illegal)
entry: kendisiyle ilgili şimdiye kadar yapılan en iyi yorum: (bkz: şeyh şamil /#456) (illegal)
entry: kendisiyle ilgli düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim. (bkz: şeyh şamil/#123) fakat bugün bla bla bla...(legal: ayrıca bir tanım mevcut olduğu için)
9 - Alıntı/Örnek Olmadığı Halde Türkçe Değil
a) Nart Sözlük’e kullanılan yazım dili Türkçe olduğu için, herhangi bir başlığa girilen ve Türkçe olmayan tanımlar bu sebeple silinir.
b) Alıntı ve örnekler Türkçe entry girme zorunluluğuna istisnalardır. Başlıkla alakalı olarak paylaşılan alıntı ve/veya örnekler yazıldığı dille sözlükte paylaşılabilirler.
c) Herhangi bir alıntı içermeksizin içerisinde kısmen Türkçe olmayan cümleler içeren entry’ler de bu sebeple silinir.
10 - İlgi Alnımızın Dışında
Nart Sözlük ilgi alanında olmayan entry’ler bu sebeple silinir. Nart Sözlük ilgi alanı, "Konu ve İçerik Kısıtlaması" ve "Nart Sözlük İlgi Alanı" başlıklarında ayrıntılı şekilde işlenmiştir.
11 - Niteliksiz Entry
a) En fazla bir ya da birkaç cümlelik ve tamamen öznel yargı içeren entry’ler bu sebeple silinir. Öznel yargı içeren bir entry’nin bu sebeple silinmemesi için öznel yargının en az birkaç cümleyle desteklenmesi gerekmektedir.
- örnek -
başlık: nalmes
entry: dünyanın en iyi dans ekibi. (illegal)
entry: dünyanın en iyi dans ekibi değil. (illegal)
entry: dünyanın en iyi dans ekibi olabilir. (illegal)
entry: birçok otorite tarafından dünyanın faal en iyi dans ekibi kabul çerkes dans ekibi. (legal)
b) Sadece öngürü ve tahmin (skor tahmini dahil) içeren entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: 6 nisan 2013 wainakh konseri
entry: muhteşem olacağına inandığım konser. (illegal)
c) Sadece istek, temenni ve sair ifadeleri içeren entry’ler bu sebeple silinir.
d) Başlıklarda yer alan maddeler zaten kendi içerisinde bir tanım belirteci olduğundan ayrıca entry başına ya da sonuna getirilen “tanım: “ kalıplı entry’ler bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: bırsır abdullah
entry: arkadaş sen nasıl bir insanmışsın? Fırçana sağlık. (illegal)
e) Herhangi bir başlığa girilen bir entry’den sonra o entry’e benzer kalıp şeklinde girilen entry’ler bu sebeple silinir.

12 - Kayıp Zamanlı Entry / Zaman Bakımından Niteliksiz Entry
a) Sadece girildiği zamanda ya da belirli bir zamanda anlam ifade eden, belli bir süre sonra zaman bakımından karmaşıklığa yol açan, anlamını yitiren entry’ler bu sebeple silinir

13 - Niteliksiz Düzeltme (Edit) Notu
a) Herhangi bir entry’nin oylanma durumuna göre altına girilen menfi düzeltme notları bu sebeple silinir.
- örnekler ve açıklamalar -
(bkz: #618542) - http://nartsozluk.com/618542
b) Herhangi bir entry’nin ihbar durumuna göre altına girilen düzeltme notları bu sebeple silinir.

14 - Anket Başlık/Entry
a) Öznel nitelikli ve altında her yazarın farklı veya aynı örnekler verebileceği başlıklar bu sebeple silinir.
- örnek -
başlık: türkiyeye gelmesi istenen sanatçılar
entry: (bkz: astemir apanasov) (illegal: başlık öznel nitelikli anket başlık olduğı için entry ile beraber silinir)
b) Anket başlık olarak gözükse de nesnel niteliği olan başlıklar bu sebeple silinmez.
- örnek -
başlık: Kafkasyalı ünlü ses sanatçıları
entry: (bkz: astemir apanasov) (legal: içerik nesnel olacağı için başlık ve entry legal)
c) Kendi içerisinde nesnellik barındıran başlıklar bu sebeple silinmez.
- örnek -
başlık: ilk gidilen Kafkasya bölgesi
entry: (bkz: 2 mart 1991 shumafın maykop gezisi) (legal: entry yazarına göre kendi içerisinde nesnellik barındırdığı için legal)
ç) Nesnel nitelikli başlıklara girilen öznel nitelikli entry’ler bu sebeple silinir.
not: sözlük yazarlarının rumuzlarının hikayesi, sözlük yazarlarının twitter sayfaları vb. gibi yazarına göre kendi içerisinde nesnelik barındıran başlıklar bu sebeple silinmez.

15 - Yanlış, Hatalı Nesnel Bilgi
a) Herhangi bir başlık altına girilen yanlış veya hatalı nesnel bilgiler bu sebeple silinir.
b) Herkes tarafından ironi olduğu anlaşılması mümkün bilgilerde entry bu sebeple silinmez.

16 - Kaynak Belirtilmemiş
a) Her bir yazar, kendisine ait olmayan ve herhangi bir kaynaktan kopyalayarak sözlüğe taşıdığı içeriklerde kaynak belirtmek zorundadır.
b) Haber niteliği yayınlarda mutlaka -geçerli- bir kaynak belirtilmelidir.
c) Kamuoyu tarafından öğrenilmesi zor olmayan, yazılı, görsel ve işitsel basın yayın organlarının haber olarak geçtiği haberlerde kaynak belirtilmesi zorunlu değildir.

17 - Yazım ve İmla Hatası
a) Yazım kuralarına özen gösterilmemiş, belli bir haddin üzerine noktalama ve imla hataları içeren entry’ler bu sebeple silinir.
b) En fazla bir ya da birkaç cümle içeren ve sonunda noktalama işareti kullanılmamış entry’ler bu sebeple silinir.
c) Noktalama işaretleri içermeyen; içerdiği halde yanlış noktalama işaretleri kullanılan ya da noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmamış entry’ler bu sebeple silinir.
ç) Entry’nin uzunluğuna bağlı haddinden fazla şekilde noktalama hatası ve yazım yanlışı içeren entry’ler bu sebeple silinir.

18 - Belalı Entry
a) Türkiye Cumhuriyeti ilgili yasalarınca ceza ile müeyyidelendirilmiş hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden yazı, görsel ve sair içerik içeren yayınlar (entry’ler) bu sebeple silinir.
b) Aynı şekilde hukuka aykırı fiiller ve suç unsuru teşkil eden başlıklar altına girilen yayınlar (entry’ler) da -içerik legal olsa bile- bu sebeple silinir.

19 - Nefret Söylemi
a) Bir kişi ya da zümreye, toplumdaki azıklıklara, farklı kimliklere; ait olduğu kimliği, inancı, politik görüşü, cinsiyeti ya da cinsel yönelimi gibi nedenlere saldıran; ırkçı nefret, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe dayalı türlü nefret biçimlerini yayan, savunan, haklı gösteren ya da buna teşvik eden her tür ifade biçimi Nart Sözlük’te nefret söylemi olarak tanımlanmıştır. Bu tarz ifadeleri içeren yazılar Nart Sözlük’te “nefret söylemi” sebebiyle silinir.

20 - Küfür İçeriyor
a) her türlü küfür içeren entryler silinir

21 - Daha Önce Yazılmış Zaten Bu
a) Herhangi bir başlığa girilen tanım, örnek, alıntı veya bkz, aynı başlıkta kendisinden önceki entry veya entry’lerde daha önce yazılmışsa ve tekrara düşülmüşse ilgili entry’i bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlığa girilen tanım, örnek, alıntı veya bkz aynı başlıkta kendisinden önceki entry veya entry’lerde daha önce yazılmışsa fakat bunun yanında ekstradan yeni bir tanım, örnek, alıntı veya bkz içeriyorsa ilgilii entry bu sebeple silinmez.
c) Bir entry’nin “daha önce yazılmış zaten bu” sebebiyle silinebilmesi için kendisinden önceki entry veya entry’lerle birebir olarak aynı olması gerekmez. Anlam olarak aynı kapıya çıkan tanım, örnek, alıntı veya bkz’lar da bu sebeple silinebilir.

22 - Bu Konu Başka Bir Başlıkta İnceleniyor
a) Konu bütünlüğü, başlık kalabalığına engel olmak ve birbirleriyle benzer anlamlara sahip başlıkları bir arada toplamak için ilgili başlıklar moderasyon tarafından birleştirilirler. Fakat bu birleştirme işlemi sırasında taşınacak başlık altında yer alan entry’ler yeni başlık altında eksik anlam ifade edecekse o başlıkta bulunan entry’ler yazarı tarafından düzeltilmesi için bu sebeple silinir.

23 - Chat Dili Kullanılmış
a) Yazım kurallarına aykırı, chat dili ile yazılmış ve bu tarz kelimeleri birden fazla kez içeren entry’ler bu sebeple silinir.
b) Sürekli kullanımından dolayı kalıplaşmış kelimeler chat dili kapsamında değildir.
c) Entry içerisinde duygu belirten sembolleri (smiley, emotion) kullanmak yasak değildir. Fakat tekrara dayalı ve fazla karakter içeren smiley’leri içeren entry’ler bu sebeple silinir. Buna random gülme efekti de dahildir.
- örnek -
:) (legal)
:))) (illegal)
:!!111! (illegal)
haha (legal)
muhahahha (illegal)
dfadsfasdfasdf (illegal)

24 - Bkz Fasiliteleri Hatalı Kullanılmış
a) Sözlükte başlıklardaki karakter sayısı sınırlaması 60’tır. Bu sebeple içerisinde 60 karakterden fazla bir başlığa bkz verilen entry’ler bu sebeple silinir.

25 - Refere Edilen Entry Silinmiş
a) Herhangi bir başlıkta yer alan entry’e entry numarısıyla refere edilen ve diğer başlıktaki ilgili entry silindiği zaman kendi başına bir anlam ifade etmeyen entry’ler bu sebeple silinir.
b) Herhangi bir başlıkta yer alan bir entry’i refere eden fakat o entry silinmiş olsa dahi kendi başına bir anlam ifade eden entry’ler bu sebeple silinmez.

26 - Mükerrer
a) Bir yazar aynı başlığa teknik sebeplerden dolayı aynı entry’i birden fazla kez girerse, girilen ilk entry dışındaki entry’ler bu sebeple silinir.

PİLOT OLMA SEBEPLERİ
Xabzeye yakışmayacak şekilde davranışlar, Küfür ya da Hakaret
a) Herhangi birine doğrudan küfür ya da hakaret eden kişilerin hesapları kapatılır.

Çoklu Hesap
b) Birden fazla sözlük hesabı olduğu tespit edilen kişilerin tüm hesapları kapatılır.
Sözlük'ü Reklam Amacıyla Kullanma
c) Entry veya özel mesaj aracılığıyla site, şirket, ürün ve sair şeylerin reklamlarını yapan kişilerin hesapları kapatılır.
Sözlük Formatına Hakim Olmamak
f) Sözlük formatına hakim olmayan, daha önce geçerli sebeplerle entry'leri silinmesine rağmen sözlük kurallarına aykırı entry girmeye devam eden yazarların hesapları kapatılır.
Nart Sözlük Temel Amaç ve Hedefleriyle Bağdaşmama
g) Tek derdi kendi yazdıkları ve hakkında yazılanlar olan, nick altı yazarlığı yapan; hoşuna gitmeyen her yazıda nick altında cevap verme gereksinimi duyan; önceki entry'lere cevap vermeyi ilke edinmiş; fikir özgürlüğü kisvesi altına sığınıp her fırsatta bel altı vuran; savunduklarını artık inandığı için değil takıntı haline getirdiği için "inatla" savunan; savunduklarını ıspatlamak sözlüğü kişisel şovuna alet eden; savunduklarında düşüncelerinden öte kişiliğini ve üslubunu ön plana çıkaran; hakaret etmeyi eleştirmek sanan; egosunu kültürel kimliğinin üstüne çıkarmış; sözlükte sürekli kaos ortamı yaratan; sözlüğün genel huzurunu bozan; topluma mal olmuş önemli kişilere, sözlük yazarları ve diğer kişilere karşı hakaret edici, küçük düşürücü ve benzer sair ifadelerde bulunan; kültürümüze hiçbir şey vermeyen; kültürümüzden bir şey alamamış; sevg ve saygı gösteremeyen; yazarların hesapları kapatılır.