sungu

1 kafkasya dağlıları için süngü onur kıran "kadın silahı"dır. bundan dolayı kullanmaktan kaçınmışlardır. elbette dağlılar kama ve kılıç gibi kesici aletleri kullanmakta ruslardan çok daha ustaydılar. ama süngüyü kesinlikle reddetmişlerdir. bunun için maalesef rus-kafkas savaşlarında yapılan göğüs göğüse çarpışmalarda olması gerekenden çok daha fazla kayıp verildi. süngüyü reddetmelerinin sebebi de şuydu: asıl-erkek bir dağlı, düşmanını kadın gibi batırmak ve delmek suretiyle değil, keserek öldürmeliydi. bazen geleneklerimize hayret etmemek elde değil. mantık çerçevesinde tamamen saçma görünüyor. buna benzer bir örnek de 1992 abhaz gürcü savaşında yaşanmıştır. abhazlar bu savaşta ilk başlarda yere yatarak ateş etmeyi kesinlikle reddetmişlerdi. nedeni ise kadın gibi yatılarak savaş olmazdı. bir abhaz ayakta savaşmalıydı. tabi verilen ilk kayıplardan sonra mecburen yatarak da savaştılar.

(#10489) nartkun|18/11/2007 14:23 ~ |
2 buna benzer başka bir gelenek ise savaşlarda kılıç kullanmakla ilgilidir... çerkeslerde kılıçla göğüs göğüse kazanılmayan bir zafer onurlu bir zafer değildir... bir dönem rus kafkas savaşlarının da seyrini belirlemiştir bu düşünce... hatta bununda dışında hulusi üstünün kaleme aldığı Ölüm ve savaşa düşülmüş derkenarlar isimli yazısında dönemin çerkes beylerinden kurt beyin konu ile ilgili birde cümlesi vardır tetiğini korkakların çektiği tanımlaması yapmıştır tüfekler için...

tabi zamanla bu düşüncenin doğurduğu sonuçlar yüzünden ister istemez tüfek kullanılmaya başlanmış hatta çerkeslerin bizzat kendilerinin imal ettikleri kendilerine has tüfekler girmiştir literatüre...

(#11554) peserey|30/11/2007 11:43 ~ |
online yazarlar
0 kayitli onlayn (0)sayfa üretim süresi:0.00065